ISO 27001 / IBIR

A vállalatok életében a legnagyobb értéke az információnak van. Ezért is létfontosságú, hogy az adatokat, adatbázisokat vagy papír alapon előálló információkat megfelelően védje egy szervezet. A védelem legfontosabb taktikája a megelőzés kell legyen. Minden, a cég rendelkezésére álló módszert célszerű felhasználni annak érdekében, nehogy adatai vagy információi illetéktelen kezébe kerülhessenek.

Annak érdekében, hogy megfelelő IT és Információvédelmi biztonsági szintet alakítsunk ki, ma már nem elegendő egyes vírusirtó szoftverek beszerzése és telepítése. Elengedhetetlen, hogy az információbiztonságot, és így az IT biztonságot is rendszerben szemléljük.

AZ IBIR rendszer bevezetésénél egy kockázatelemzés és -értékelés alapján építjük ki a rendszert, amely megfelelő alaposság esetén minden érintett folyamatra és vagyonelemre ki fog térni.

A szabályzatok területén olyan komplex utasítási rendszert alakítunk ki, ami támogatja és érthető formában közli munkatársainkkal a rendszer követelményeit. A leírt szabályozások betartását természetesen minden alkalommal ellenőrizzük is, és egy tanácsadói audittal győződünk meg az auditot megelőzően a rendszer hatékony működéséről. Ez nem mentesít természetesen bennünket a tanúsítást követő folyamatos belső tesztelés és ellenőrzés alól.

A fentiek alapján várjuk kedves érdeklődését IBIR rendszer kiépítésével kapcsolatosan.

További segítségre lenne szüksége? Forduljon hozzánk!