Tanúsítók

A tanúsító szervezetek, mint külső, független harmadik fél kapcsolódnak tevékenységünkhöz.
Számos tanúsító szervezet működik hazánkban, de alapvetően két csoportba sorolhatóak aszerint, hogy Magyarországon vagy külföldön mentek át akkreditálási eljáráson. A tanúsító szervezet kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy milyen területen szeretné tanúsítványát felhasználni.
Kidolgozott rendszerét a kiválasztott tanúsító szervezet vizsgálja felül annak magállapítására, hogy a szabványban meghatározott követelményeket Cégük kielégítette-e és hogy azokat hatékonyan bevezette-e. Amennyiben nem találnak az eljárás során súlyos hibát, úgy rövid időn belül kiállítják a tanúsítványt, mellyel Ön bizonyítani tudja, hogy megfelel a szabvány követelményeinek.